FAKTÚRY DODÁVATEĽ

2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Variabilný symbol Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Dodávateľ
1 Stravné kupóny 763,97 s DPH 1380000517   7.1.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
2 Puašál popl. nadhovorové pásmo 11,95 s DPH 13010081   2.1.2013 FANIT, s.r.o.
3 Finančný spravodajca ročník 2012 11,30 s DPH 5041203104   8.1.2013 Poradca spol. s.r.o.
4 Služby členom ZORVC Martin 112,18 s DPH 201370   11.1.2013 RVC Martin
5 Olympiáada - ceny 90,00 s DPH 1300001   15.1.2013 J.Demáčková-DEMRO
6 Olympiáada - ceny 60,00 s DPH 1300002   17.1.2013 J.Demáčková-DEMRO
7 Dodané bagety 37,26 s DPH 1402013   16.1.2013 Závodné a reštauračné
stravovanie
8 Dodané bagety 38,88 s DPH 1412013   17.1.2013 Závodné a reštauračné
stravovanie
9 Dodané bagety 68,04 s DPH 1422013   23.1.2013 Závodné a reštauračné
stravovanie
10 Olympiáada - ceny 52,00 s DPH 1300004   24.1.2013 J.Demáčková-DEMRO
11 Olympiáada - ceny 60,00 s DPH 1300003   23.1.2013 J.Demáčková-DEMRO
12 Podnájom plaveckej dráhy 100,00 s DPH 13001   31.1.2013 Plavecký klub Martin
13 Služby počas jazdeckého krúžku 200,00 s DPH 04021301   4.2.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
14 Prenájom 225,00 s DPH 12013   31.1.2013 Cirkevný zbor ECAV
15 Vedenie záujmových krúžkov 1 500,00 s DPH 201301   31.1.2013 Beáta Pišná
16 Služby pevnej siete 44,83 s DPH 5746949774   3.2.2013 Slovak Telecom, a.s.
17 Prevádzkovanie XEROX 62,16 s DPH 130055   5.2.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
18 Hovorné 3,98 s DPH 7700017207   4.2.2013 SWAN, a.s.
19 Vodné/stočné 151,56 s DPH 33301237   31.1.2013 Turčian. vod. spol., a.s.
20 Tovar toner/xerograf 59,40 s DPH 5613   4.2.2013 P.A.N. spol. s.r.o.
21 Olympiáada - ceny 120,00 s DPH 1300005   5.2.2013 J.Demáčková-DEMRO
22 Olympiáada - ceny 30,00 s DPH 1300006   6.2.2013 J.Demáčková-DEMRO
23 Olympiáada - ceny 150,00 s DPH 1300007   7.2.2013 J.Demáčková-DEMRO
24 Dodané bagety 11,34 s DPH 1482013   24.1.2013 Závodné a reštauračné
stravovanie
25 Dodané bagety 58,32 s DPH 1442013   5.2.2013 Závodné a reštauračné
stravovanie
26 Dodané bagety 226,80 s DPH 1502013   8.2.2013 Závodné a reštauračné
stravovanie
27 Dodané bagety 12,96 s DPH 1492013   8.2.2013 Závodné a reštauračné
stravovanie
28 Dodávka tepelnej energie 2 719,31 s DPH 510130259   4.2.2013 STEFE Martin, a.s.
29 Stravné kupóny 745,97 s DPH 1380002508   22.2.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
30 Služby počas jazdeckého krúžku 200,00 s DPH 250201   25.2.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
31 Vodné/stočné 18,05 s DPH 33301886   15.2.2013 Turčian. vod. spol., a.s.
32 Montáž 1 587,94 s DPH 130040   25.2.2013 Phone  elektronic
33 Hovorné 3,98 s DPH 7700017207   5.3.2013 SWAN, a.s.
34 Dodávka tepelnej energie 2 318,99 s DPH 510130635   4.3.2013 STEFE Martin, a.s.
35 Služby pevnej siete 41,46 s DPH 6747932899   3.3.2013 Slovak Telecom, a.s.
36 Prevádzkovanie XEROX 146,57 s DPH 130170   5.3.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
37 Dodávka tepelnej energie 255,24 s DPH 513130266   28.2.213 STEFE Martin, a.s.
38 Vedenie záujmových krúžkov 1 500,00 s DPH 201304   28.2.2013 Beáta Pišná
39 Uhličitan sodný bezv.p.a 2,96 s DPH 3131081   11.3.2013 Marconi, s.r.o.
40 Členský poplatok 60,00 s DPH 804   25.2.2013 Asociácia centier voľného
času
41 Prenájom 225,00 s DPH 22013   13.3.2013 Cirkevný zbor ECAV
42 Prenájom 10,00 s DPH 20133   15.3.2013 ZŠ Hany Zelinovej
43 Olympiáada - ceny 30,00 s DPH 1300010   14.3.2013 J.Demáčková-DEMRO
44 Olympiáada - ceny 60,00 s DPH 1300009   12.3.2013 J.Demáčková-DEMRO
45 Olympiáada - ceny 90,00 s DPH 1300012   20.3.2013 J.Demáčková-DEMRO
46 Olympiáada - ceny 90,00 s DPH 1300011   19.3.2013 J.Demáčková-DEMRO
47 Olympiáada - ceny 120,00 s DPH 1300013   22.3.2013 J.Demáčková-DEMRO
48 Prenájom 150,00 s DPH 62013   13.2.2013 Paed. Dr. Peter Vons
49 Hovorné 3,98 s DPH 7700017207   3.4.2013 SWAN, a.s.
50 Služby pevnej siete 41,46 s DPH 5748912967   3.4.2013 Slovak Telekom, a.s.
51 Prevádzkovanie XEROX 70,92 s DPH 130277   5.4.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
52 Vedenie záujmových krúžkov 1 500,00 s DPH 201307   29.3.2013 Beáta Pišná
53 Paušál popl. nadhovorové pásmo 11,95 s DPH 13010443   2.4.2013 FANIT, s.r.o.
54 Služby počas jazdeckého krúžku 200,00 s DPH 840301   8.4.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
55 Prenájom 225,00 s DPH 32013   9.4.2013 Cirkevný zbor ECAV
56 Dodávka tepelnej energie 2 318,99 s DPH 510131013   4.4.2013 STEFE Martin, a.s.
57 Stavebné úpravy wc 5 420,00 s DPH 2013004   30.4.2013 Roman Šikula
58 Vedenie záujmových krúžkov 1 500,00 s DPH 201310   2.5.2013 Beáta Pišná
59 Stravné kupóny 340,97 s DPH 1380005054   2.5.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
60 Prevádzkovanie XEROX 54,67 s DPH 130334   2.5.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
61 Služby počas jazdeckého krúžku 200,00 s DPH 290401   2.5.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
62 Servisné práce EZS O.P. a O.S. 147,18 s DPH 2013045   2.5.2013 Jaromír Remiš-REMIS
63 Olympiáada - ceny 35,24 s DPH 1310100179   2.5.2013 J.Demáčková-DEMRO
64 Dodávka tepelnej energie 1 768,55 s DPH 510131391   3.5.2013 STEFE Martin, a.s.
65 Olympiáada - ceny 90,00 s DPH 1300014   3.5.2013 J.Demáčková-DEMRO
66 Olympiáada - ceny 90,00 s DPH 1300015   3.5.2013 J.Demáčková-DEMRO
67 Služby pevnej siete 43,84 s DPH 0749899888   3.5.2013 Slovak Telecom, a.s.
68 Hovorné 3,98 s DPH 1130522627   3.5.2013 SWAN, a. s.
69 Prenájom 225,00 s DPH 42013   9.5.2013 Cirkevný zbor ECAV
70 Olympiáada - ceny 90,00 s DPH 1300016   13.5.2013 J.Demáčková-DEMRO
71 Olympiáada - ceny 30,00 s DPH 1300017   16.5.2013 J.Demáčková-DEMRO
72 Stravné kupóny 307,97 s DPH 1380006107   28.5.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
73 Náklady plaveckého krúžku 220,00 s DPH 12013   30.5.2013 Plavecký klub Martin
74 Olympiáada - ceny 9,74 s DPH 1310100336   30.5.2013 J.Demáčková-DEMRO
75 Spracovanie účtovníctva-Máj 480,00 s DPH 20130501   31.5.2013 TERA - STAV Invest EU
76 Služby počas jazdeckého krúžku 200,00 s DPH 30501   30.5.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
77 Vodné/stočné 272,83 s DPH 33320789   30.5.2013 Turčian. vod. spol., a.s.
78 Prevádzkovanie XEROX 82,69 s DPH 130443   3.6.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
79 Služby pevnej siete 42,79 s DPH 4750863108   3.6.2013 Slovak Telecom, a.s.
80 Hovorné 3,98 s DPH 1130616985   4.6.2013 SWAN, a.s.
81 Školenie zamestnancov BOZP, OOP 200,00 s DPH 1452013   10.6.2013 Ing. Miroslava Marcelová
82 Služby PaM 50,60 s DPH 20130610   12.6.2013 ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského
83 Prenájom 150,00 s DPH 252013   19.6.2013 Paed. Dr. Peter Vons
84 Dodanie tovaru tričká/šiltovky 678,00 s DPH 130846   26.6.2013 Ing. Darina Čierniková
85 Prenájom 225,00 s DPH 62013   27.6.2013 Cirkevný zbor ECAV
86 Vedenie záujmových krúžkov 1 360,00 s DPH 201313   31.5.2013 Beáta Pišná
87 Dodávka tepelnej energie 817,79 s DPH 510131767   4.6.2013 STEFE Martin, a.s.
88 Vedenie záujmových krúžkov 1 500,00 s DPH 201316   28.6.2013 Beáta Pišná
89 Paušál popl. nadhovorové pásmo 11,95 s DPH 13010779   1.7.2013 FANIT, s.r.o.
90 Stravné kupóny 523,97 s DPH 138007567   1.7.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
91 Spracovanie účtovníctva-Jún 480,00 s DPH 20130705   1.7.2013 TERA - STAV Invest EU
92 Hovorné 4,01 s DPH 1130724366   3.7.2013 SWAN, s.r.o.
93 Brožúra: Sprievodca svetom 168,00 s DPH 220130347   3.7.2013 Tlačiareň P+M, s.r.o.
94 Prevádzkovanie XEROX 29,93 s DPH 130557   3.7.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
95 Služby pevnej siete 55,69 s DPH 4751807606   3.7.2013 Slovak Telecom, a.s
96 Dodávka tepelnej energie 817,79 s DPH 510132142   8.7.2013 STEFE Martin, a.s.
97 Prenájom 225,00 s DPH 72013   12.7.2013 Cirkevný zbor ECAV
98 Bagety 93,60 s DPH 20130127   12.7.2013 SERVIS gastro, s.r.o.
99 Slúžby počas jazdeckého krúžku 200,00 s DPH 020701   2.7.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
100 Slúžby počas let. tabora 192,00 s DPH 17702   17.7.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
101 Strava pre CVČ 697,50 s DPH 35072013   15.7.2013 ŠJ pri Gymnáziu
102 Olympiáada - ceny 218,24 s DPH 1310100460   23.7.2013 J.Demáčková-DEMRO
103 Obedy deti/dospeli 185,50 s DPH 13008   30.7.2013 Václav Benko BeVI
104 Spracovanie účtovníctva-Júl 480,00 s DPH 20130801   1.8.2013 TERA - STAV Invest EU
105 Stravné kupóny 70,97 s DPH 1380008756   1.8.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
106 Doprava osôb 180,00 s DPH 13084   1.8.2013 Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY
107 Služby pevnej siete 44,65 s DPH 8752789949   3.8.2013 Slovak Telecom, a.s.
108 Hovorné 3,98 s DPH 1130816058   5.8.2013 SWAN, a.s.
109 Prevádzkovanie XEROX 67,21 s DPH 130680   6.8.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
110 Slúžby počas let. tabora 112,00 s DPH 070813   7.8.2013 PRVÁ SLOVENSKÁ
111 Dodávka tepelnej energie 817,79 s DPH 510132519   8.8.2013 STEFE Martin, a.s.
112 Doprava osôb 180,00 s DPH 13093   27.8.2013 Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY
113 Spracovanie účtovnístva-August 480,00 s DPH 20130901   2.9.2013 TERA - STAV Invest EU
114 Stravné kupóny 334,97 s DPH 1380009884   2.9.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
115 Olympiáada - ceny 23,39 s DPH 1310100553   2.9.2013 J.Demáčková-DEMRO
116 Prevádzkovanie XEROX 70,01 s DPH 130721   3.9.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
117 Služby pevnej siete 46,84 s DPH 7753747307   3.9.2013 Slovak Telecom, a.s.
118 Dodávka tepelnej energie 817,79 s DPH 510132894   4.9.2013 STEFE Martin, a.s.
119 Hovorné 13,73 s DPH 1130916009   4.9.2013 SWAN, a.s.
120 Služby STP AVP 83,65 s DPH 5590014172   20.9.2013 INVES Org. pre inf. VS
121 Poskytnutie prava použivať akt. verzie 151,20 s DPH 720131219   13.9.2013 VEMA spol. s.r.o.
122 Kontrola/servis PHP 62,84 s DPH 2013453   13.9.2013 ALL FIRE servis, s.r.o.
123 Stravné kupóny 471,64 s DPH 1380010603   23.9.2013 Vaša Slovensko
124 Spracovanie učtovníctva-September 480,00 s DPH 20130906   30.9.2013 TERA - STAV Invest EU
125 Paušál popl. nadhovorové pásmo 11,95 s DPH 13011089   1.10.2013 FANIT, s.r.o.
126 Hovorné 24,32 s DPH 1131033443   3.10.2013 SWAN, a.s.
127 Prevádzkovanie XEROX 99,31 s DPH 130838   4.10.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
128 Stravné kupóny 1,33 s DPH 1380010603   23.9.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
129 Dodávka tepelnej energie 817,79 s DPH 510133270   4.10.2013 STEFEMartin, a.s.
130 Služby pevnej siete 74,32 s DPH 5754704145   5.10.2013 Slovak Telecom, a.s.
131 Infoturiec paušál 40,00 s DPH 2013132   3.10.2013 M,Búchala-Štúdio VMB
132 Služby STP AVP 83,65 s DPH 5570013420   7.10.2013 INVES Org. pre inf. VS
133 Divadelné predstavenie 140,00 s DPH 201336   15.10.2013 DIVADLO GAPE
134 Oprava strechy a vnútorných priestorov 7 698,71 s DPH 20131004   17.10.2013 TERA - STAV Invest EU
135 Preprava osôb 152,00 s DPH 2013342   21.10.2013 SAMARITÁN, n.o.
136 Preprava osôb 129,00 s DPH 2013343   28.10.2013 SAMARITÁN, n.o
137 Preprava osôb 83,00 s DPH 201334   28.1.2013 SAMARITÁN, n.o
138 Spracovanie účtovnictva-Október 480,00 s DPH 20131006   31.10.2013 TERA - STAV Invest EU
139 Stravné kupóny 592,97 s DPH 1380012160   31.10.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
140 Služby pevnej siete 42,86 s DPH 6755686955   3.11.2013 Slovak Telecom, a.s.
141 Dodávka tepelnej energie 1 118,03 s DPH 510133646   4.11.2013 STEFE Martin, a.s.
142 Hovorné 4,96 s DPH 1131118018   4.11.2013 SWAN, a.s.
143 Prevádzkovanie XEROX 100,44 s DPH 130944   5.11.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
144 Činnosť technika BOZP, OPP 200,00 s DPH 2192013   6.11.2013 Ing. Miroslava Marcelová
145 Podiel prevádzkových nákladov-PAM 53,60 s DPH 20131210   6.11.2013 ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského
146 Oprava Strechy 5 683,06 s DPH 20131101   8.11.2013 TERA - STAV Invest EU
147 Prenájom priestorov 234,00 s DPH 162013   19.11.2013 ZŠ A. Stodolu
148 Ročný poplatok za doménu 25,99 s DPH 1132406   19.11.2013 GAYA, s.r.o.
149 Toaletný papier 159,00 s DPH 2380130809   30.11.2013 LYRECO CE, SE
150 Spracovanie účtovníctva-november 480,00 s DPH 20131102   1.12.2013 TERA - STAV Invest EU
151 Oprava Strechy 816,46 s DPH 20131107   1.12.2013 TERA - STAV Invest EU
152 Olympiáada - ceny 90,00 s DPH 1300019   3.12.2013 J.Demáčková-DEMRO
153 Služby pevnej siete 42,74 s DPH 9756662676   3.12.2013 Slovak Telecom, a.s.
154 Hovorné 154,00 s DPH 1131215019   3.12.2013 SWAN, a.s.
155 Vodné/stočné 400,98 s DPH 33345959   4.12.2013 Turčian. vod. spol., a.s.
156 Olympiáada - ceny 50,77 s DPH 1310100817   5.12.2013 J.Demáčková-DEMRO
157 Prevádzkovanie XEROX 64,74 s DPH 131060   5.12.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
158 Oprava Strechy 801,77 s DPH 20131203   6.12.2013 TERA - STAV Invest EU
159 Dodávka tepelnej energie 1 518,35 s DPH 510134023   6.12.2013 STEFE Martin, a.s.
160 Stravné kupóny 997,97 s DPH 1380013851   11.12.2013 Vaša Slovensko, s.r.o.
161 Prenájom nebytových priestorov 320,00 s DPH 2013026   11.12.2013 Pegafun
162 Prenájom nebytových priestorov 165,00 s DPH 542013   12.12.2013 Paed. Dr. Peter Vons
163 Podujatie Môj kamarát bycikel 135,00 s DPH 022013   13.12.2013 ABC MARTIN, o.z.
164 Prenájom tan. sály 720,00 s DPH 20130087   13.12.2013 Zdenka Lacková výr. kys.
165 Prenájom nebytových priestorov 225,00 s DPH 201300306   19.12.2013 Správa športových zariadení
166 Montáž rolety Jazz 96,42 s DPH 20130264   20.12.2013 Signum Laudis
167 Náklady na MS sveta Hip-hop 800,00 s DPH 006   23.12.2013 Martico New Age, o.z.
168 Monáž plátna 500,40 s DPH 20131208   23.12.2013 TERA - STAV Invest EU
169 Spracovanie účtovníctva-december 480,00 s DPH 20131209   30.12.2013 TERA - STAV Invest EU
170 Vykresy, farby, šablóny, euroobaly 578,84 s DPH 2013109   17.12.2013 Richard Lacko
171 Inštalácia PC, pripojenie LAN 160,00 s DPH 201300018   27.12.2013 Bc. Jaroslav Ondrejčík
172 Monitor LED, volant Génius, licencia ESET 312,00 s DPH 2013000180   27.12.2013 NAC systems, spol. s.r.o.
173 PC intel, Licencia windovs 8 419,00 s DPH 2013000179   27.12.2013 NAC systems, spol. s.r.o.
174 PC AMD A10 840,00 s DPH 2013000178   27.12.2013 NAC systems, spol. s.r.o.
175 Dodávka tepelnej energie 2 519,15 s DPH 510134401   31.12.2013 STEFE Martin, a.s.
176 Hovorné 4,04 s DPH 1140120363   31.12.2013 SWAN, a.s.
177 Služby pevnej siete 45,38 s DPH 4757641000   31.12.2013 Slovak Telecom, a.s.
178 Prevádzkovanie XEROX 40,14 s DPH 131103   31.12.2013 XPS, spol. s.r.o., Rovnian
275 Služby pevnej siete 45,32 s DPH 7745971552   3.1.2013 Slovak Telecom, a.s.
276 Hovorné 4,76 s DPH 7700017207   4.1.2013 SWAN, a.s.
279 Dodávka tepelnej energie 2 547,47 s DPH 256708   4.1.2013 STEFE Martin, a.s.

 

Kontakt

Názov ŠZ: Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin Adresa: A. Kmeťa 22
036 01 Martin
IČO: 00184144, DIČ: 2020603277
043/ 41 33 210, 41 33 651 cvckamarat@gmail.com