Zmluvy a dohody

 

2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

87Zmluva o nájme neb. priestorov

86Zmluva o dielo -TERA STAV.85Zmluva o užívaní priestorov - Pegafun Dance Group, o.z

84Zmluva o výpožičke - SZŠ T. Zanovita83Zmluva o nájme -John Englisch82Zmluva o výpožičke - ZŠ A. Dubčeka

81Zmluva o nájme nebytových priestorov- Lacková80Zmluva o nájme nebyt. priestorov Vons.

79Zmluva o združenej dodávke elektriny78Dodatok č.1. K zmluve o dielo77Zmluva - o dielo na stavebné úpravy 

76Zmluvy a dohody - JUDr. Peter Novák75Dodatok k zmluve FSM typA74Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny

73Zmluva o plnom servise a údržbe s XPS72Zmluva XPS71dohoda - UPSVaR

70Zmluva - ukoncenie najmu Novák JUDr.69Zmluva - ukoncenie najmu Pliesovsky JUDr.

68Zmluva - Martico - rozhodnutie RU o cene tepla.67Zmluva - DDI - vybavenie.66Zmluva - DDI - ihrisko

65Zmluva - telocvičňa pre futbalový krúžok v Turanoch64Zmluva Hotel LUNA - šachový krúžok

63Zmluva - Plavecký oddiel62Zmluva - kone - jazdecky 61Zmluva - Spoločenské tance

60Zmluva - priestory_zbor.dom59Zmluva - INFOCENTRUM58Dohoda - SMŠ Mudroňa

57Zmluva - Turvod56Dohoda - SMŠ Ďatelinka55Dohoda  - Martináčik

54Zmluva - KVT Bratislava53Zmluva - SSE52Zmluv a o výpožičke ZŠ s MŠ Hurbanova

51Zmluva o výpožičke ZŠ A. Stodolu50Zmluva o výpožičke -ZŠ s MŠ Dolinského

49Zmluva o výpožičke - ZŠ s MŠ Gorkého

48Zmluva o výpožičke -ZŠ J. Kronera47Zmluva o nájme nebytových priestorov a  športovísk- Štefan Balošák

46Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 233/2013 -LAUREOLA45Uznanie dlhu a dohoda o spôsobe zaplatenia - Novák

44Zmluva o nájme -OZ SAMIRA43Zmluva o spolupráci pri ZÚ a refundácii- ZŠ Kronera 

42Zmluva o spolupráci pri ZÚ a refundácii -41Zmluva o spolupráci pri ZÚ a refundácii -SZŠ T. Zanovita

40Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní a refundácii - ZŠ A. Dubčeka

39Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní a refundácii - ZŠ s MŠ Gorkéh

38Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní a refundácii ZŠ s M

37Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní a refundácii -ZŠ A. Stodolu <

36Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení olympiád35Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 207/2013- Kučera

34Zmluva o poskytnutí dotácie č.172 - Sučany33Dohoda o uznaní záväzku -STEFE Martin

32Zmluva o poskytnutí služieb- Dodatok č.1 -Pišná

31Zmluva o poskytnutí dotácie č.163 - Lipovec30Zm luva o vedení účtovníckej agendy

29Zmluva o poskytnutí dotácií č.142 - Turč. Peter

28Zmluva o poskytnutí dotácií č.138 -Žabokreky27Zmluva o nájme nebytových priestorov- Akadémia vzdelávania

26Zmluva  o poskytnutí dotácie č.7 - Bystrička25Zmluva č.3 o poskytnutí dotácií - Blatnica

24Ukončenie zmluvy o prenájme - Osveta23Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy

22Zmluva o poskytnutí služieb -NJ -MT- Jazyková škola VaV21Zmluva o zabezpečení olympiád

20Zmluva - Plavecký klub19Zmluva o nájme nebytových priestorov -18Zmluva o poskytnutí služieb -Kmeť

17Zmluva o spolupráci -Dodatok č.2 Pegafun16Zmluva VaV Servis-školenie15Zmluva- Plavecký klub

14Zmluva VaV Academy NJ

13Zmluva -cirkevný zbor ECAV Martin12Zmluva o spolupráci s GVPT -dodatok č.2

11Zmluva o spolupráci GymLet -dodatok č.2

10Zmluva o spolupráci BG MH- dodatok č.29Zmluva o poskytnutí služieb p. Kmeť8Zmluvy o poskytnutie služieb p. Pišná

7Zmluvy o spolupráci - dodatok PEGAFUN6Zmluva o spolupráci s PEGAFUN5Zmluva - ZŠ s MŠ Hurbanova

4Zmluva - Ev.a.v. zbor3Zmluva - BG MH Sučany2Zmluva - Gymnázium VPT Martin1Zmluva - GymLet Martin

 

Kontakt

Názov ŠZ: Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin Adresa: A. Kmeťa 22
036 01 Martin
IČO: 00184144, DIČ: 2020603277
043/ 41 33 210, 41 33 651 cvckamarat@gmail.com