FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Október  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo fa. Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzkovanie stroja XWROX 9/14 83,12 s DPH 20140750   2.10,2014 XPS Mt
2 hovorné 9/14 3,98 s DPH 1141025281   6.10.2014 SWAN, .s., Ba
3 spracovanie účtovníctva 9/14 480,00 s DPH 2014021   6.10.2014 M. taligová
4 hlasové služby 9/14 43,93 s DPH 4766688384   7.10.2014 Slovak Telekom
5 nadhovorné pásmo 4/4 2014 11,95 s DPH 14011160   8.10.2014 Fanit Ba
6 doprava HBL liga Ostrava 5.10.14 236,00 s DPH 2014335   8.10.2014 Samaritan, n.o.
7 Infoturiec paušál 2014 40,00 s DPH 2014124   13.10.2014 M. Búchala
8 dodávka tepla a teplej vody 912,7 s DPH 5101404435   13.10.2014 STEFE , Mt
9 ubytovanie MS Disco Dance 227,5 s DPH 1412589   16.10.2014 STAHL REISEN
10 výtvarný materiál 206,48 s DPH 201473   21.10.2014 R. Lacko-papier, hračky
11 divadelné predstavenae 150,0 s DPH 201433   21.10.2014 Divadlo Agape
12 doprava HBL liga Pruské, čadca 171,5 s DPH 2014361   23.10.2014 Samaritan, n.o.
13 materiál na výmenu ventilov 651,7 s DPH 2014009   23.10.2014 R. Škula, Necpaly
14 výmena termostat. hlavíc 505,3 s DPH 2014010   23.10.2014 R. Škula, Necpaly

 

Kontakt

Názov ŠZ: Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin Adresa: A. Kmeťa 22
036 01 Martin
IČO: 00184144, DIČ: 2020603277
043/ 41 33 210, 41 33 651 cvckamarat@gmail.com